2019-2020 Recreational Class Schedule Weekdays

Predance (3 to 4.5 years) / Tiny's (4.5 to 7 years) / Mini's (6.5 to 9 years) / Juniors (9 to 12 years) / Teens (12+ years)


Mon Studio 1

 • Tap (Minis)

  -

 • Jazz (Teens)

  -

 • Lyrical/Contemp (Jrs)

  -

 • Lyrical/Contemp (Teens)

  -

Mon Studio 2

 • Hip Hop (Minis)

  -

 • Hip Hop (Jrs)

  -

 • Full Hip Hop (Minis)

  -

 • Hip Hop (Teens)

  -

Mon Studio 3

 • Full Acro (Minis)

  -

 • Hip Hop (Tinys)

  -

 • Acro (Jrs)

  -

 • Ballet (Teens)

  -

Mon Studio 4

 • Full Ballet (Tinys)

  -

 • Tap (Tinys)

  -

 • Jazz (Tinys)

  -

 • Jazz (Minis)

  -

 • Tap (Jrs)

  -

Tues Studio 4

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Full Jazz (Tinys)

  -

 • Full Predance

  -

Wed Studio 3

 • Predance

  -

 • Acro (Tinys)

  -

 • Acro (Minis)

  -

 • Full Acro (Jr)

  -

Wed Studio 4

 • Hip Hop (Tinys)

  -

 • Hip Hop (Minis)

  -

Thurs Studio 1

 • Predance

  -

Thurs Studio 2

 • Ballet (Minis)

  -

 • Jazz (Minis)

  -

 • Ballet (Jrs)

  -

 • Jazz (Jrs)

  -

Thurs Studio 3

Thurs Studio 4

 • Hip Hop (Jrs)

  -

 • Lyrical/Contemp (age 7-11)

  -

2019-2020 Recreational Class Schedule Saturdays

Sat Studio 3

 • Predance

  -

 • Ballet (Tinys)

  -

 • Acro (Tinys)

  -

Sat Studio 4

 • Jazz (Tinys)

  -

 • Jazz (Minis)

  -